Digital flora - garden: Niki Simpson

04_liriodendron.jpg
Liriodendron tulipifera